1. Ruby và Harry đi chơi, Harry gặp bạn quen

     Harry: Chào Sara, Sara có khoẻ không?

      Sara: Chào anh Harry. Cám ơn anh, tôi khoẻ. Lâu rồi không gặp anh. Dạo này anh đang làm gì?

      Harry: Tôi đang học tiếng Việt. Xin giới thiệu với chị đây là Ruby, bạn tôi.

      Sara: Chào chị.

     

 2. Ruby hỏi Harry về Sara

     Ruby: Cô ấy là người Việt Nam à?

      Harry: Không phải, người Thái Lan.

      Ruby: Cô ấy nói tiếng Việt giỏi quá.

      Harry: Cô ấy cũng rất thạo tiếng Anh.

Article Types
Everyday Vietnamese